Transporter

Ömtåligt gods

Vi erbjuder våra kunder transport av gods utan emballage. Vi har utrustning för att förankra godset i våra anpassade bilar för att säkerställa att ömtåligt gods inte skadas. Bra för miljön och bra för dig som kund.

Uppstart

För olika kunders räkning sköter vi uppackning och uppstart av nya maskiner. Detta är en naturlig del av hanteringen för en maskin som sålts och skall stå färdig ute hos användaren. Genom denna service skapar vi en rationell logistik och maskinerna behöver endast ett minimum av hantering.

Säkerhetsskåp

Vi utför transport av säkerhetsskåp med intag på anvisad plats samt fastbultning om så önskas. Vi använder endast de bästa hanteringsmaterial som vi antingen själv konstruerat eller köpt in från våra leverantörer.

Reconditionering

Vi utför rekonditionering av alla typer av begagnade kopieringsmaskiner och faxar. Maskinerna blir rengjorda in- och utvändigt, provkörda och vid behov reparerade. För våra uppdragsgivare är detta en mycket rationell hantering som innebär att maskinerna är kvar på ett och samma ställe ända fram till leverans.